در برقی اتوماتیک و کرکره
ساخت و نصب کانال پلی یورتان
نمایندگی تفال
خرید اتو بخار
زودپز تفال
مرکز فروش توتون
خرید پیپ
تشك طبى
تبليغات
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :gardeshgarandakheli
تاريخ: 1397/2/25  ساعت: ۱۹

 

متن پيامك و لحن پيامك شما بهتر است به نوع مشتريان و يا گروهي كه پيامك به آنها ارسال مي شود ارتباط داشته باشد و البته اگر پيامك انبوه به مناطق يا محله شهر ارسال ميكنيد بهتر است لحن عاميانه و مردمي استفاده نماييد و از طراحي متن تخصصي و يا استفاده از واِه هاي غير عمومي پرهيز كنيد. مخاطباني كه پتانسيل تبديل به مشتري شما را داشته باشند با واژه ها و كلمات آشنا هستند و اگر سوالات بيشتري داشته باشند به وب سايت مراجعه و يا با شما تماس خواهند گرفت.بهتر است در متن پيامك از يك شعار ثابت استفاده شود داشتن يك شعار ثابت در ابتدا با انتها (كوتاه) مي تواند به مرور باعث احساس صميميت ميان مخاطبان و شما شود. دقت كنيد شعار ثابت خوب است ولي در هر بار ارسال پيامك بهتر است متن پيامك را تغييرات جزئي دهيد تا متنوع تر باشد. تغيير در محتواي پيامك تبلي غاتي به مخاطبان احساس تازگي و پويايي مي دهد. تكرار تبليغات موجب احساس نياز در مخاطبان هدف مي شود بهتر است در طول هفته و ماه يا سال ارسال ژيامك تبلغاتي را چندين بار تكرار نمايد. تكرار ارسال پنل پيامك تبليغاتي با رعايت اصول تبليغات و بازاريابي موجب افزايش اعتماد و همچينين احساس امنيت براي مخاطبان خواهد شد. جذب مشتريان جديد مخصوصا مشترياني كه همين حالا از بنگاه اقتصادي ديگري خردي خود را انجام مي دهند تنها با انتقال حس امنيت انكانپذير مي باشد. ارسال پيامك انبوه تبليغاتي با هدف افزايش مشتري و فروش، با پنل اس ام اس تبليغاتي كه به مشتريان قديمي ارسال مي شود متفاوت است. در طراحي متن اس ام اس تبليغاتي سعي كنيد خدمات و محصولات عمومي تر با قيمت پاينتر را براي جذب مخاطب و كنجكاو نمودن مخاطبان معرفي كنيد. بهتر است محصولات و خدمات تخصصي تر پس از تماس تلفني و مشاوره به مخاطبان معرفي شود. تاثير گذاري تبليغاتي سبك هاي متنوع در ارسال پيامك تبليغاتي كشور ما به دليل شرايط سياسي و اجتماعي و اقتصادي كه دارد ناخودآگاه اشخاص را علاقه مند به محتواي كمدي و سرگرمكننده مي كند. در صورتيكه بتوانيد پيامك هاي تبليغايت را با چاشني طنز براي مخاطبان خود ارسال كنيد و يا طراحي متن پيامك تبليغاتي و انبوه خود را با يك معما يا سوال تركيب كنيد مطمئن باشيد تاثير چند برابري بر روي مخاطبان شما خواهد گذاشت.

:
برچسب‌ها:

نويسنده :gardeshgarandakheli
تاريخ: 1397/2/25  ساعت: ۱۸

 

تبليغات، مجموعه فعاليت و اقداماتي است كه منجر به آگاهي، اقناع و ترغيب جامعه هدف با اهداف معين مي شــود. فرگشت عنواني است كه دانشمندان براي بيان چرخه تكامل حيات موجودات زنده بويژه انسان به كار مي برند. منظور از فرگشــت آگهي رايگان در اين نوشتار، بررسي چرخه رشد تكاملي  تبليغات در ايران، طي سده اخير  چاپ تا زمان حال حاضر مي باشد. اعصار ارتباطات طبق تعريف مارشــال مك لوهان به طور كلي به ســه دوره عصر شفاهي (جارچي ها(، عصر كهكشــان گوتنبرگ (چــاپ)  و عصر ماركوني )الكترونيك) تقسيم بندي شده است. اگر دوره كنوني را كه خود منشعب چاپ از دنياي الكترونيك است، عصر جديد بناميم، فرگشت تبليغات سه دوره كامال متمايز قابــل رويت را طي كرده و اكنــون وارد دوره چهارم شــده است. براي آگاهي از شرح اين دوران به شماره 84  ماهنامه تبليغات بازرگاني، مقاله پوست اندازي تبليغات ايران چاپ مراجعه شود. تبليغات ايران اكنون وارد مرحله نوين رشد تكاملي خود شــده اســت. تبليغات در اين مرحله از چرخه عمر خود، ســير كاملا متمايز و دگرگونه دارد. تمايز و دگرگوني اين دوره تبليغات با همه گذشــته خود تفاوت آشكار دارد. جهش آشكار از رسانه هاي سنتي به رسانه هاي نوين، تغييرات در تبليغات را به گونه اي رقم زده اســت كه يك دگرديســي تمام را مي توان در چرخه حيات آن مشــاهده كرد. تحولات رخ داده توانسته عرصه ميداني تبليغات را از شكل هرمي به شــكل چاپ تخت تبديل كند. به عبارتي، شكل هژموني قدرت مجريان تبليغات از يكدستي و يكپارچگي به موزاييكي و چند تكه، شيفت شده است. بنابراين، سه تفاوت عمده و اصلي ميتوان ميان تبليغات سنتي و مدرن مشاهده كرد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :gardeshgarandakheli
تاريخ: 1397/2/25  ساعت: ۱۸

 

تبليغات پنهان، نامحسوس يا بهنوعي درون فيلمي نوعي ازفرايندهاي تبليغاتي هستند ويلا كه درآن آگهي مربوط به برندهادرمتن مجلات گنجانيده مي شوند. در اين شيوه، سعي رسانه هاي مختلف نظير تلويزيون، سينما، بازي هاي رايانه اي، روزنامه ها و به منظور افزايش مطلوبيت يك كالا  آگهي رايگان يا برند استفاده شود. در اين شيوه، سعي ويلا مي شود از محركهاي تبليغاتي مخفي غيرقابل شناسايي به منظور افزايش مطلوبيت يك كالا يا برند استفاده شود. چنانچه موارد لازم طراحي اين نوع آگهي اعمال مي شود و رضايت مخاطب را در بر داشته باشد، برند معرفي شده تاثير مثبتي بر ذهن مخاطب خواهد گذاشت و با موفقيت آن فيلم از اثر بخشي آگهي رايگان آن نيز بيشتر خواهد شد. مي توان عدم وجود انگيزش ويلا كافي در مخاطبين براي پيگيري تبليغات مستقيم را دليل تغيير رويكرد طراحان تبليغاتي شركتهاي بزرگ عنوان نمود كلامي در فيلمها نداشته و بيشتر نمود بصري داشته باشند. با وجود كاركرد مثبت تبليغات پنهان، اين نوع از تبليغات زماني داراي اثر ويلا بخشي كافي خواهد كه در آن از رسانه مناسب و طراحي جذاب و به جا بهره گرفته شود.

:
برچسب‌ها:

نويسنده :gardeshgarandakheli
تاريخ: 1396/7/24  ساعت: ۱۰

 امروزه آشكار پنل پيامك شده كه وفاداري پنل اس ام اس مشتري در موفقيت كسبوكار يك شركت، بهطور قابل توجهي مهمتر از رضايت مشتري است. پنل پيامك مشتريان پنل اس ام اس وفادار، نيروي بازاريابي شگفتانگيزي را از طريق تبليغات دهان به دهان و توصيه كالاها و خدمات شركت پنل اس ام اس به ساير آشنايان ارائه ميدهد(2007, Ndubisi .( مشتريان وفادار در صنعت بيمه، مزاياي بسياري پنل پيامك را با خود به همراه دارند، از جمله اين مزايا ميتوان به سودآوري شركتهاي بيمه، كاهش هزينه هاي بازاريابي بيمه، افزايش فروش شركت، حساسيت قيمتي پايين مشتريان بيمه و ... اشاره نمود (حقيقي كفاش و همكاران، 1390 .( 1 معروفترين تعريف قابل قبول براي وفاداري، تعريف جاكوبي و كينر در سال 1973 است پنل پيامك كه در آن وفاداري را به عنوان يك تعصب به مارك و پاسخ رفتاري در طي زمان تعريف ميكنند كه در آن، فرد پنل اس ام اس يك مارك خاص را نسبت به ساير ماركها ترجيح 2 داده و به صورت يك تعهد رواني در مورد آن تصميم ميگيرد. پنل پيامك پنل پيامك پيرسون ، وفاداري مشتري را بدين صورت تعريف نموده است:"مجموعهاي از افكار پنل اس ام اس مشترياني پنل پيامك كه نگرشهاي مطلوبي نسبت به شركت داشته و متعهد به خريد دوباره از شركت مربوطه بوده و خدمات پنل پيامك يا محصولات شركت مزبور را به سايرين معرفي مينمايند.

:
برچسب‌ها:

نويسنده :gardeshgarandakheli
تاريخ: 1396/7/13  ساعت: ۰۸

 

مهم نيست شما چه موضوعي پنل پيامك براي بازاريابي پيامكي خود استفاده مي‌كنيد، حتما موارد ذكر شده‌ي بالا را رعايت كنيد، سعي كنيد پنل اس ام اس پيام‏‌هاي‌تان مرتبط باشد و براي مخاطبان پنل پيامك پيامكي خود ارزش‌آفريني داشته باشيد. به گفته‌ي كلر، پيامك نبايد تنها براي تبليغات باشد، در پنل اس ام اس واقع قانون شماره يك اين است كه شما بايد يك ارزش واقعي براي پنل پيامك مشتريان‌تان در نظر  پنل اس ام اس بگيريد تا انگيزه‌اي براي ديدن پيامك‌هاي‌تان داشته باشند. ژوزف آنتوني (Joseph Anthony)، مدير عامل آژانس بازاريابي هرو گروپ (Hero Group) با اين توصيه‌ها موافق است پنل پيامك و مي‌گويد: برندهاي هوشمند از شيوه‌هايي براي بازاريابي استفاده مي‌كنند كه مشتريان‌شان به آنها عادت دارند. تهيه‌ي اطلاعات پنل اس ام اس مفيد به همراه پيشنهادات بازاريابي مشتريان را متعجب خواهد ساخت. شركت‌ها پنل پيامك بايد پنل اس ام اس دقت داشته باشند كه پيامك‌هاي بازاريابيِ آنها بايد مانند متن‌هاي‌شان در فيس‌بوك، اينستاگرام و توئيتر باشد. پنل اس ام اس بايد از خود بپرسند كه چطور مي‌توانند بدون ايجاد مزاحمت براي مشتريان  پنل پيامك خود ارزش‌آفريني پنل پيامك كنند. بنابراين آنچه برندها پيشنهاد مي‌كنند بايد متناسب با چيزي باشد كه مشتريان‌شان از پنل اس ام اس يك دوست دريافت مي‌كنند.

:
برچسب‌ها:

نويسنده :gardeshgarandakheli
تاريخ: 1396/7/13  ساعت: ۰۸

 

قرن بيستم همراه با دگرگونيها و تحولات عميق سياسي،  هتل استقلال اجتماعي، اقتصادي، علمي درون خود سده انقلاب جهاني توريسم است. هتل استقلال انقلابي در صنعت هتل استقلال توليد بازرگاني و تبليغات توريسم كه اين صنعت را از زمره بزرگترين و سودآورترين هتل استقلال صنايع درآورده است.افزايش  عمومي درآمد كشورهاي صنعتي و پذيرفتن قوانين اجتماعي، پيشرفت هتل استقلال صنايع حمل و نقل و كاهش هزينه هاي سفر ازجمله عواملي است كه باعث گسترش سيرو سياحت بين المللي مي گردد. سفر به ديگر نقاط مي تواند عامل مهم پيشرفت اجتماعي و فرهنگي تلقي شود. سفر عاملي هتل استقلال است كه امكان برخورد تمدنها را فراهم مي آورد، به بهتر شدن نهادهاي آموزشي مي انجامد و انديشه هاي جديد و نو آوريها را پديد مي آورد و يا آنها را به ديگر سرزمينها منتقل   مي كند. آذربايجان در شمالغربي فلات ايران از نظر موقعيت جغرافيايي (اقليمي، طبيعي، انساني، فرهنگي، اقتصادي، تاريخي) يكي از غني ترين هتل استقلال و جالب ترين استانهاي ايران و در رديف كلان استانهاي مورد توجه و علاقه محققان و گردشگران  هتل استقلال و مسافران هتل استقلال داخلي و خارجي مي باشد و پيوسته ارزشها و پتانسيل هاي موجود در آذربايجان مورد نظر كساني هتل استقلال است كه به اين ديار و سرزمين سفر مي كنند.

:
برچسب‌ها:

نويسنده :gardeshgarandakheli
تاريخ: 1396/7/13  ساعت: ۰۸

 

اگرچه بازاريابي  پيامكي مي‌تواند پنل پيامك بسيار موثر باشد، اما براي هر پنل اس ام اس كسب‌و‌كاري مناسب نيست. به گفته بن يهودا، اگر پنل پيامك اين پنل اس ام اس شيوه براي محصول يا خدمت شما مناسب پنل اس ام اس نباشد يا روش مناسبي براي ارتباط با مخاطبان خود نداشته پنل پيامك باشيد، نبايد از اين شيوه‌ي بازاريابي پنل اس ام اس استفاده كنيد. برندهايي كه از اين روش استفاده مي‌كنند بايد خيلي پنل پيامك مراقب باشند كه مرز ميان «مفيد و مرتبط بودن» و «ناخوانده و اسپم بودنِ» پيام‌ها را حفظ كنند. نظرسنجي شركت هيپ كريكت نشان پنل اس ام اس داد كه ۵۲ درصد از مشتريان احساس مي‌كنند كه پيامك‌هاي تبليغاتي‌اي كه پنل پيامك دريافت پنل پيامك مي‌كنند، پنل اس ام اس خارج از دسته‌ي مد‌نظرشان است، بنابراين وقتي به اينجا برسيد، افراد پيام‌هاي شما پنل پيامك را غيرفعال مي‌كنند. در اينجا ما استراتژي‌هاي موفقيت در بازاريابي پيامكي را بدون ايجاد مزاحمت براي پنل اس ام اس مشتريان‌تان بيان مي‌كنيم.

:
برچسب‌ها:

[ ]